Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image

Smederevsko vinogorje na Jugovu pokriva brdovite talase na obodima Dunava i bogatom vegetacijom oživljava nekadašnju obalu Panonskog mora. Brdsko zemljište iznad peskovitih slojeva i konstantni povetarac uz svežinu Dunava , čine idealne uslove za razvoj vinove loze. Zimi čokoti ne smrzavaju , a leti imaju dvostruku svetlost, kako od sunca direktno, tako i od Dunava koji se nakon podneva pretvara u sunčevo ogledalo. Na Jugovu grožđe ranije sazreva i može imati jedan do dva procenta šećera više nego u drugim predelima. Na takav poklon prirode niko nije ostao ravnodušan, pa je još u III veku rimski imperator Probus podigao prve zasade loze u ovom delu Evrope. I danas se mogu naći ostaci tadašnjih kultura sa ovih prostora u vidu metalnih novčića, zlatnika ili srebrenjaka, keramičkih posuda i sl.

Naši zasadi se prostiru na površini od 12 h orijentisani severozapadno na 200 m nadmorske visine. Idealna pozicija sa dalekim vidikovcem daje posebnu draž ovim vinogradima koji iz godine u godinu, sa razvojem svog korenovog sistema daju sve bolje rezultate. Osnovne sorte čine: Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tamjanika i Smederevka.